سکوت شکسته

salsa

یار عاشقان

دیار عاشقان


نوشته شده در یکشنبه 18 اردیبهشت 1390 ساعت 09:59 ق.ظ توسط love نظرات | |

 

پاك                   یعنی

سرزمین                         لحظه  

یعنی                                    بیداد

عشق                                            من

  باختن                                                          عشق

جان                                                                        یعنی

زندگی                                                                             لیلی و

قمار                                                                                مجنون

در                              عشق یعنی ...            شدن

ساختن                                                                                  عشق

دل                                                                                      یعنی

كلبه                                                                           وامق و

یعنی                                                                      عذرا

عشق                                                              شدن

من                                     عشق

فردای                                یعنی

كودك                          مسجد

یعنی               الاقصی

عشق /  من

                                                               

عشق                                           آمیختن                                            افروختن

یعنی                                  به هم          عشق                                  سوختن

چشمهای                        یكجا                    یعنی                          كردن

پر ز                   و غم                            دردهای                گریه

خون/ درد                                                    بیشمار

 

عشق                                     من

یعنی                             الاسرار

كلبه                    مخزن

اسرار             یعنی

من / عشق


نوشته شده در یکشنبه 21 فروردین 1390 ساعت 10:39 ق.ظ توسط love نظرات | |

15

دفتر عشـــق كه بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
 

به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونیكه عاشـق شده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
برای فاتحه بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نمیكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاكیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تیر خــــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقــــت بود


بشنواین التماسرو


نوشته شده در پنجشنبه 4 فروردین 1390 ساعت 06:07 ب.ظ توسط love نظرات | |


0000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000
0000000777770000000777770000000
0000077777777700077777777700000
0000777777777770777777777770000
0000777777777777777777777770000
7777770000ولنتاین مبارک00007777777
0000077777777777777777777700000
0000007777777777777777777000000
0000000077777777777777700000000
0000000000777777777770000000000
0000000000000777770000000000000
0000000000000007000000000000000

ولنتاین مبارررررررررررررررررک 
 


 بهاربیست                   www.bahar22.com


نوشته شده در سه شنبه 26 بهمن 1389 ساعت 09:21 ق.ظ توسط love نظرات | |

txvoybj89d8zkmkhr1.jpg

می رسد روزی************************************************می رسد روزی

می رسد روزی كه فریاد وفا را سر كنی

می رسد روزی كه احساس مرا باور كنی


می رسد روزی كه نادم باشی از رفتار خود


خاطرات رفته ام را مو به مو از بر كنی


می رسد روزی كه تنها ماند از من یادگار


نامه هایی را كه با دریای اشكت تر می كنی


می رسد روزی كه تنها در مسیر بی كسی


بوته های وحشی گل را ز غم پر پر كنی


می رسد روزی كه صبرت سر شود در پای من


آن زمان احساس امروز مرا باور كنی
...............................................
ولنتاین مباررررررررررررررررررررررك...
 

نوشته شده در پنجشنبه 30 دی 1389 ساعت 05:58 ب.ظ توسط love نظرات | |

خدایا گر تو درد عاشق رو می کشیدی

                         

            تو هم زهر جدایی را به تلخی می چشیدی

                                 

 اگر چون من به مرگ آرزوها می رسیدی           

                                           

          پشیمون می شدی از این که عشق و آفریدی

 

   خدایاعاصی و خسته به درگاه تو رو کردم

    

            نماز عشق را آخر به خون دل وضو کردم

 

دلم دیگر به جان آمد در این شبهای تنهای

 

           بیا بشنو تو فریادی که پنهان در گلو دارم

 

  بگو هرگز سفر کردی سفر با چشم تر کردی؟

    

             کسی را بدرقه با اشک تو با خون دل کردی؟

                   

  ز شهر آرزوهایت به ناکامی گذر کردی

 

              گل امید تو پر پر به خاک رهگذر کردی؟


نوشته شده در چهارشنبه 10 آذر 1389 ساعت 05:22 ب.ظ توسط love نظرات | |

تقدیر بود که آخر، از تو جدا بیفتم

          یه گوشه بی تحمل من بی صدا بیفتم

                   نفس نفس من از تو می خوندم عاشقانه

                                تو باغ سبز امید با تو زدم جوانه

                                           من با تو خو گرفتم به این همه قشنگی

                              هر لحظه طرحی تازه،سیاه،سفید و رنگی

                   تو از خودت گذشتی که نگذرم من از خود

         کوچ غریبت اما،پایان ماجرا شد

دلسرد بودم از عشق،دلتنگ و پر گلایه

        با هر بهونه بی تو،گم می شدم تو سایه

                  اما دوباره چشمات،تابید و ساحری کرد

                             غزل غزل شکفتم وقتی که شاعری کرد

                                       تمام من تو بودی، هر چی که من نداشتم

                             رفتی ومن به گریه جای تو گل گذاشتم

                  بی تو نمیشه خندید،بی تو نمیشه سر کرد

         این داغ کهنه انگار تازه به من اثر کرد

ای رفته از دو دیده،ای شاهکار زیبا

        پیشکش به قلب پاکت عطر گلای مینا

                تقدیر بود که بی تو،نفس نفس بمیرم

                         در حسرت رهایی کنج قفس بمیرم


نوشته شده در جمعه 7 آبان 1389 ساعت 12:31 ب.ظ توسط love نظرات | |

چه شبها که خودت را تنها دیدی وچه روزها که در

پستوی خانه دلت پنهان شدی و برای حرفهایی که

شنیده بودی ورنجهایی که کشیده بودی وارزوهایی

که نا خواهسته به باد رفته بود مظلومانه گریستی

وفکر کردی که کسی بر احوالت اگاه نیست.....

چرا باور نکردی که مهربان عزیزی از رگ گردن به تو

نزدیک تر و به درد تو از مادر دلسوزتر است؟

چرا باور نکردی که رنجهای تو را تیمارگری وغصهای

 تو را مامن ارامشی هست؟چرا باور کردی تنهایی؟

دست مهربان او بر سرت بود وسر تو بر دامن رحمتش

تو تنها نبودی تو خود در خلوت خودت خویشتن را تنهادیدی

اشک بر گونه هایت روان بود وداغ مظلومیت دلت را 

می سوزاند چقدر نا توان بود زبان تو برای بیان حقیقت

و چقدر ناتوان بود جسم خاکی تو برای اثبات مظلومیت

و تو احساس کردی چقدرتنها و بی کسی؟

اما در تمام احوال خدا با تو بود او اشکهای تو را از

گونه هایت بر می چید و تو نمی دیدی او زخم دل تو را

مرحم می گذاشت و تو نمی فهمیدی او پیمانه پیمانه در

جام مصیبت تو صبر می ریخت وتو غافل بودی

در همه ی آن شبها و روزها در لحظه لحظه های خدا با

تو بود و تو خود ندیدیش 

 توخدا زبان تو  عدالت گمشده ی تو   مونس تو  قاضی

ومنتقم رنجهای توبود وتو آن قدر در سوگ بی کسیت

غافل بودی که نفهمیدی ... چرا فکر کردی که در خلوت خلودت تنهایی؟

خدا در تمام بغض های تو حتی از اشک هم به تو نزدیک تر بود. 


نوشته شده در دوشنبه 26 مهر 1389 ساعت 05:49 ب.ظ توسط love نظرات | |

 

یه زمان خیلی سال پیش وقتی آدم ها ناراحت میشدن
یه چیزی از گوشه ی چشمشون مثل یه قطره می چکید
احساس قشنگی داشت ولی هیچکس اسمش رو نمی دونست
بعدا همی عاشقها جمع شدن و اسم این قطره رو گذاشتند
اشک و اسم این احساس رو گریه!


گریه کن برای دردهام   گریه کن برای خونه
گریه کن برای این دل    که نمی تونه بمونه
گریه کن برای دردهام   گریه آغاز جنونه
گریه کن اگه می تونی  که تو دل غمی نمونه
اگه میشنوی صدامو     یا که میبینی نگامو
دل من تنهای تنهاست  تو ندیدی گریه هامو
گریه کن برای رفتن       گریه کن برای مردن
گریه کن برای قلبی      که با چشمهای تو سوختن
اگه می شنوی صدامو   یا که میبینی نگامو
دل من تنهای تنهاست   تو ندیدی گریه هامو......

میون یه دشت لخت زیر خورشید كویر
مونده یك مرداب پیر توی دست خاك اسیر
منم اون مرداب پیر از همه دنیا جدام
داغ خورشید به تنم زنجیر زمین به پام


من همونم كه یه روز می خواستم دریا بشم
می خواستم بزرگترین دریای دنیا بشم
آرزو داشتم برم تا به دریا برسم
شبو آتیش بزنم تا به فردا برسم


اولش چشمه بودم زیر آسمون پیر
اما از بخت سیام راهم افتاد به كویر
چشم من به اونجا بود پشت اون كوه بلند
اما دست سرنوشت سر رام یه چاله كند


توی چاله افتادم خاك منو زندونی كرد
آسمونم نبارید اونم سرگرونی كرد
حالا یه مرداب شدم یه اسیر نیمه جون
یه طرف میرم تو خاك یه طرف به آسمون


خورشید از اون بالاها زمینم از این پایین
هی بخارم می كنن زندگیم شده همین
با چشام مردنمو دارم اینجا می بینم
سرنوشتم همینه من اسیر زمینم


هیچی باقی نیست ازم لحظه های آخره
خاك تشنه همینم داره همراش می بره
خشك میشم تموم میشم فردا كه خورشید میاد
شن جامو پر می كنه كه میاره دست باد


نوشته شده در جمعه 9 مهر 1389 ساعت 05:34 ب.ظ توسط love نظرات | |

 

 

گاهی دلم می خواهد آنقدر فصل های زندگی ادامه داشته باشد که من بتوانم تمام گمشده هایم را

پیدا کنم و گاهی آنقدر برایم تیره وتا می شود که ارزو می کنم زمین دهان باز کند و مرا ببلعد .

گاهی دلم می خواهد با مداد رنگی هایم دست به آفرینشی تازه بزنم .بهاری دیگری بیافرینم و

زمستانی دیگر .........

گنجشک را شبیه درخت بکشم و درخت را شبیه دریا و دریا را شبیه کوه و کوه را شبیه پروانه

و پروانه را شبیه عشق و عشق را شبیه تو ، و گاهی آنقدر دلتنگم و دلگیر که فکر می کنم باغها

سنگ شده اند و سنگها مثل حرف های تلخ ، روح را می آزارند .

فکر می کنم همه شیشه ها سیاه اند و همه آسمانها روی زمین افتاده اند و دیگر هیچ بهانه ای

برای نوشتن خطی به یادگار در دفتر چه خاطراتم  وجود ندارد .

گاهی آنقدر شادم که همه کس و همه چیز را به شکل گل می بینم و گاهی آنقدر غمگینم که نمی

توانم تو را که در ایوان روزهای من نشسته ای ببینم.


نوشته شده در چهارشنبه 24 شهریور 1389 ساعت 08:40 ب.ظ توسط love نظرات | |

قالب وبلاگ : قالب وبلاگ